Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Ons wenbeleid

Wennen op de kinderopvang
Regelmatig komen er nieuwe kinderen en nieuwe ouders op de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers bouwen met kinderen en hun ouders een vertrouwensrelatie op. Gehechtheid is de basis voor een goede opvang. Een goed verlopende wenperiode is van groot belang. Kinderen gaan zich veilig en vertrouwd voelen. Het begeleiden van de wenperiode is een taak van de pedagogisch medewerkers.

Hier vindt u ons protocol wenbeleid

pdf Wenbeleid KOV SWW Kinderopvang 2021 (326 KB)

Wenbeleid peuteropvang SWW september 2017

Wenbeleid kinderopvang SWW mei 2017