Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Onze visie op kinderopvang

Alle kinderen tussen 0 en 13 jaar zijn welkom bij SWW Kinderopvang. Onze opvang is een afspiegeling van de maatschappij, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen, leren samen te spelen en rekening met elkaar te houden. De ontwikkeling en het welbevinden van het kind staat bij ons centraal. Onze medewerkers zorgen voor veiligheid, rust  en de juiste aandacht voor uw kinderen.

Samenwerken
Ouders zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners. De samenwerking versterkt het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Niet alleen door het informeren van ouders, maar ook werkelijk samenwerken. Ouders mogen actief meedenken over het beleid en kunnen een actieve rol krijgen bij de uitvoering. Daarnaast is samenwerking ook belangrijk wanneer extra aandacht nodig is. Wanneer een kind bijvoorbeeld een taalachterstand heeft, wordt een aangepast programma niet alleen op school en/of de kinderopvang aangeboden, maar ook thuis door de ouders zelf.

Binnen de samenwerking met de scholen brengt SWW haar kennis en expertise in, die daarmee de kaders van de samenwerking vormen. Dat is onze professionaliteit. Denk daarbij aan de inbreng van Piramide, Gymkids, etc..  In alle gevallen stemmen we niet alleen methodieken en activiteiten af, maar willen we vergaand samenwerken.

Ontzorgen
SWW “ontzorgt” de ouders. Behalve dat SWW een belangrijke schakel is in de ontwikkeling van het kind, ontlasten wij ouders die naast een druk privé leven ook nog een druk werk leven hebben. Dit door praktische ondersteuning als de kinderen ophalen van school, naar clubs en sportverenigingen brengen, brood- en warme maaltijden aanbieden. Meerdere diensten kunnen volgen om de ouders te ontzorgen. Wij bieden flexibele opvang aan voor wie daar behoefte aan heeft. We werken samen met Gastouderbureau Gemoede®lijk waardoor opvang buiten de reguliere werktijden mogelijk is.