Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Werkplannen, GGD rapporten, Protocollen en reglementen

Op deze pagina vindt u onder andere de laatste versies van onze werkplannen, inspectierapporten, protocollen en reglementen ten behoeve van alle vormen van kinderopvang.

 

Pedagogisch beleid:

pdf VVE werkdocument Kinderdagverblijven en peuteropvang 2018 (669 KB)

Het algemene pedagogische beleidsplan vindt u hieronder:

Pedagogisch beleidsplan algemeen SWW oktober 2017

 

Veiligheid en Gezondheid:

pdf Veiligheids- en Gezondheidsbeleid november 2017 (550 KB)

pdf Protocol grensoverschrijdend gedrag juli 2018 (330 KB)

Vier-ogen-principe kinderopvang SWW

Vier-ogen-principe peuteropvang SWW

 

Protocollen:

Ziekteprotocol, geneesmiddelen protocol en akkoordverklaring geneesmiddelen vindt u hieronder:

pdf ZIEKTEPROTOCOL KINDEROPVANG september 2018 (277 KB)

pdf Protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen nov 2010 (308 KB)

pdf Akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen zelfzorgmiddelen april 2015 (126 KB)

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

pdf Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang 2018 definitief (448 KB)

pdf Meldcode aanvulling voor gast en vraagouders (139 KB)

pdf Meldcode signalen 0tot4 (126 KB)

pdf Meldcode signalen4tot12 (137 KB)

 

Pedagogisch werkplannen:

Per locatie en werksoort hebben wij een pedagogisch werkplan:

Kinderopvang:

Verticale groepen Zandkasteel

pdf Pedagogisch werkplan kov verticale groep Zandkasteel SWW Kinderopvang (547 KB)

Babygroepen de Springplank

pdf Pedagogisch werkplan kov babygroep SWW Kinderopvang (618 KB)

Dreumespeutergroepen de Springplank

pdf Pedagogisch werkplan kov dreumespeutergroep SWW Kinderopvang mei 2018 (536 KB)

Peuteropvang:

pdf Pedagogisch werkplan pov Emmakroskes SWW juli 2018 (519 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov het Klaverblad SWW juli 2018 (519 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov Klaproos SWW juli 2018 (517 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov Peuterhuis SWW juli 2018 (550 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov Pippeloentje SWW juli 2018 (517 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov Speeldoos SWW juli 2018 (517 KB)

Buitenschoolse opvang:

pdf Pedagogisch werkplan bso de Boemerang juni 2018 (521 KB)

pdf Pedagogisch werkplan bso Kicken juni 2018 (525 KB)

 

Inspectie rapporten

Peuteropvang:

pdf Definitief rapport KDV Pippeloentje
(169 KB)

pdf Definitief rapport KDV PO het Klaverblad (189 KB)

pdf Definitief rapport KDV PO De Klaproos (174 KB)

pdf Definitief rapport KDV de Speeldoos (189 KB)

pdf Definitief rapport KDV De Emmakröskes (164 KB)

pdf Definitief rapport KDV t Peuterhuis (175 KB)

Kinderopvang:

pdf Definitief rapport KDV De Springplank (226 KB)

pdf Definitief rapport KDV Het Zandkasteel (186 KB)

Buitenschoolse opvang:

pdf Definitief rapport BSO De Boemerang 2018 (269 KB)

pdf Definitief rapport BSO Kicken (176 KB)