Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Werkplannen, GGD rapporten, Protocollen en reglementen

Op deze pagina vindt u onder andere de laatste versies van onze werkplannen, inspectierapporten, protocollen en reglementen ten behoeve van alle vormen van kinderopvang.

 

Pedagogisch beleid:

pdf VVE werkdocument Kinderdagverblijven en peuteropvang 2018 (669 KB)

Het algemene pedagogische beleidsplan vindt u hieronder:

pdf Pedagogisch beleidsplan algemeen SWW maart 2021 (376 KB)

 

Veiligheid en Gezondheid:

pdf Veiligheids en Gezondheidsbeleid mei 2021 (429 KB)

pdf Vier ogen principe KOV SWW Kinderopvang 2020 (169 KB)

pdf Vier ogen principe POV SWW Kinderopvang (175 KB)

 

Protocollen:

Ziekteprotocol, geneesmiddelen protocol, akkoordverklaring geneesmiddelen en protocol grensoverschrijdend gedrag vindt u hieronder:

pdf ZIEKTEPROTOCOL SWW Kinderopvang maart 2021 (352 KB)

pdf PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN SWW Kinderopvang April 2021 (228 KB)

pdf Akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen zelfzorgmiddelen SWW Kinderopvang April 2021 (106 KB)

pdf Protocol grensoverschrijdend gedrag SWW Kinderopvang (266 KB)

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

pdf Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang 2018 definitief (448 KB)

pdf Meldcode aanvulling voor gast en vraagouders (139 KB)

pdf Meldcode signalen 0tot4 (126 KB)

pdf Meldcode signalen4tot12 (137 KB)

 

Pedagogisch werkplannen:

Per locatie en werksoort hebben wij een pedagogisch werkplan:

Kinderopvang:

Verticale groepen Zandkasteel

pdf Pedagogisch werkplan kov verticale groep Zandkasteel SWW Kinderopvang Juli 2021 (517 KB)

Babygroepen de Springplank

pdf Pedagogisch werkplan kov babygroep SWW Kinderopvang januari 2021 (547 KB)

Dreumespeutergroepen de Springplank

pdf Pedagogisch werkplan kov dreumespeutergroep SWW Kinderopvang april 2021 (517 KB)

Peuteropvang:

pdf Pedagogisch werkplan pov Emmakroskes SWW juli 2021 (495 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov het Klaverblad SWW Augustus 2021 (500 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov Klaproos SWW September 2021 (497 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov Peuterhuis SWW Mei 2021 (765 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov Pippeloentje SWW Sept 2021 (498 KB)

pdf Pedagogisch werkplan pov Speeldoos SWW juni 2021 (497 KB)

Buitenschoolse opvang:

pdf Pedagogisch werkplan bso de Boemerang maart 2021 (508 KB)

pdf Pedagogisch werkplan bso Kicken juni 2021 (482 KB)

 

Inspectie rapporten

Peuteropvang:

pdf Definitief rapport KDV PO Pippeloentje (247 KB)

pdf Definitief rapport KDV PO het Klaverblad (189 KB)

pdf Definitief rapport KDV PO De Klaproos (174 KB)

pdf Definitief rapport KDV De Speeldoos (192 KB)

pdf Definitief rapport KDV PO de Emmakroskes (157 KB)

pdf Definitief rapport KDV Het Peuterhuis (178 KB)

Kinderopvang:

pdf Definitief rapport KDV Kindcentrum De Springplank (266 KB)

pdf Definitief rapport KDV Het Zandkasteel (176 KB)

Buitenschoolse opvang:

pdf Definitief rapport BSO Naschools aanbod Pelkpark (237 KB)

pdf Definitief rapport BSO de Boemerang (162 KB)

pdf Definitief rapport BSO Kicken (162 KB)