Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

informatie over de Wet IKK

Hieronder vindt u de informatiebrief over de gewijzigde kwaliteitseisen in de kinderopvang (akkoord IKK) en hoe SWW Kinderopvang deze kwaliteitseisen vormgeeft.

Ouderbrief IKK december 2017

De peuteropvang/peuterspeelzaal wordt in 2018 kinderdagverblijf

De peuteropvang/peuterspeelzaal wordt met ingang van 1 januari 2018 kinderdagverblijf. Dit wordt Harmonisatie genoemd.

Tweeverdieners, ouders die een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgen, kunnen een beroep doen op de kinderopvangtoeslag.

Of een kind naar de peuteropvang of een kinderdagverblijf gaat maakt voor ouders, financieel gezien, geen verschil.

De ouders van de peuteropvang van SWW Kinderopvang, die onder de genoemde categorie vallen, hebben al geprofiteerd van dit financiële voordeel omdat we de Harmonisatie al jaren geleden ingevoerd hebben.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/harmonisatie/ouders