Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Kinderopvang 0-4 jaar

SWW Kinderopvang biedt verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar.

Op locatie kindercentrum de Springplank hebben we babygroepen voor de allerkleinsten. In alle rust en veiligheid kunnen de baby's vertoeven in een voor hen speciaal ingerichte groepsruimte met zachte kleuren en passend spelmateriaal. De oudere kinderen kunnen heerlijk spelen, ontdekken en activiteiten ondernemen bij de dreumespeutergroepen.

Op onze kleinschalige locatie het Zandkasteel worden kinderen van nul tot vier jaar in een verticale groep opgevangen. Er is speelmateriaal voor alle leeftijden en de kinderen leren van en rekening houden met elkaar.

SWW Kinderopvang groeit met uw kind mee

SWW werkt met de educatieve VE-methode "Piramide". Piramide is het eerste programma dat officieel erkend aantoonbare resultaten levert. Hierdoor krijgt uw kind alle mogelijkheden om zich volop te ontwikkelen.

En we werken met Boekstart, een leesbevorderingsprogramma om kinderen al op jonge leeftijd met boeken en lezen in aanraking te brengen. Daar starten we al mee op de babygroep. We hebben op iedere groep een fijne leeshoek en een geschikte boekencollectie. Wist u dat kinderen die 15 minuten per dag worden voorgelezen later een betere woordenschat hebben!

Daarnaast maken wij gebruik van:

  • Observatie en Interactiebegeleiding
  • Ontwikkelingsvolgmodel voor ieder kind
  • Ieder kind een mentor
  • Begeleiding bij ontwikkelingsachterstand of -voorsprong
  • Bewegen met GymKids en Beweegkriebels

Openingstijden

Onze locaties zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 18.00 uur en op aanvraag is verlengde opvang mogelijk tussen 7.00 en 19.00 uur. Wij zijn 52 weken per jaar geopend! (met uitzondering van Nationale feestdagen)

 Twee locaties kinderopvang

  •  De Springplank, Haitsma Mulierweg 20
  • Het Zandkasteel naast de Wilhelminaschool, Burg. van Nispenstraat 38