Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Gymkids: volop aandacht voor bewegen

Bewegen is belangrijk voor kinderen. Daarom besteden we bij SWW Kinderopvang veel aandacht aan bewegen voor alle kinderen, van 0 tot 13 jaar. Bij Gymkids leren de kinderen springen, kruipGymKids transparanten, rollen, gooien, mikken en balanceren. Op alle groepen is er een passend beweegaanbod geschikt voor de leeftijd van de kinderen. Onze gymkidscoördinator ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het organiseren en uitvoeren van Gymkids.