Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Een beeld zegt meer...

Bij SWW Kinderopvang zijn de managers gecertificeerd als Video Interactie Begeleider(VIB’er). Zij zijn opgenomen in het register van het landelijk bureau van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling.

VIB is een methode die communicatie/interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers inzichtelijk maakt en verbetert. Contact is de basis. Een pedagogisch medewerker die goed contact heeft met een kind kan het goed ondersteunen en volgen, zowel emotioneel als verstandelijk. Het kind kan zo een gevoel van zelfvertrouwen ontwikkelen waardoor het meer geprikkeld wordt tot ontdekken en verdere ontwikkeling.

Kracht en sterke kanten

VIB gaat uit van de kracht en sterke kanten van de pedagogisch medewerkers en de beelden maken dat de pedagogisch medewerkers hier beter zicht op krijgen. Alle pedagogisch medewerkers worden in de komende jaren regelmatig gefilmd op de groep in contact met de kinderen. De beelden worden door de VIB-er en pedagogisch medewerker besproken. SWW gelooft dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. De inzet van VIB bevordert de deskundigheid van de pedagogisch medewerker.

Goed om te weten!