Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Bewegen is belangrijk

 Bewegen is belangrijk voor kinderen. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Daarom besteden we bij SWW veel aandacht aan bewegen voor alle kinderen, van 0 tot en met 12 jaar. In september 2012 is SWW gestart met het project Gymkids: een samenwerkingsproject tussen de WGV (Winterswijkse Gym Vereniging) en de SWW.

Bij Gymkids leren de jongste kinderen springen, kruipen, rollen, gooien, mikken en balanceren. Dit zijn allemaal belangrijke bewegingsvormen, ook voor alledag.. Wij willen blijven bewegen en in beweging blijven bij SWW. En omdat we dat zo belangrijk vinden, bieden we Gymkids aan op de gehele kinderopvang, ook bij Peuteropvang, Gastouderopvang en BSO!De speciaal opgeleide en gediplomeerde Gymkidscoördinatoren Mariëlle Vreeman en Jacqueline Landewee zullen dan ook blijven doorgaan met het ondersteunen van collega’s en het organiseren en uitvoeren van Gymkids. In het kader van Gymkids zijn ook aan gastouders tips gegeven over bewegingsactiviteiten.

Goed om te weten!